Τρίτη 12 Μαΐου 2015

7μελής αντιπροσωπεία από την Καστοριά στη Γαλλία (φωτο)Με άριστες εντυπώσεις και μεγάλο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η τέταρτη συνάντηση εργασίας του προγράμματος «Little big things in Europe and in our local
communities (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις τοπικές μας κοινότητες)» στην Ville de Bram της Γαλλίας από 25-29 Μαίου 2015, με επικεφαλή εταίρο τον Δήμο Καστοριάς και συμμετέχοντες τους Δήμους, Santa Venera (Μάλτα), Lousã (Πορτογαλία), Ville de Bram (Γαλλία), Siderno, Bianco, Locri (Ιταλία) και τον Σύνδεσμο Δήμων της περιοχής Locride (Ιταλία).
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», Μέτρο 1.2 Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων με προϋπολογισμό 142.000,00€. Η ευρωπαϊκή επιδότηση αφορά το σύνολο των δαπανών υλοποίησης των εκδηλώσεων καθώς και το 70% των δαπανών μετακίνησης όλων των συμμετεχόντων στις διακρατικές συναντήσεις ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται ιδιωτικά από κάθε συμμετέχοντα. Σημειώνουμε ότι η πρόταση του Δήμου Καστοριάς για το πρόγραμμα διακρίθηκε ως η τέταρτη καλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί την μοναδική ελληνική πρόταση από τις συνολικά 25 προτάσεις που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από την EACEA.
Ο Δήμος μας συμμετείχε με 7μελή αντιπροσωπεία η οποία αποτελούνταν από αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους τοπικών φορέων,όπως απορρέει από τους όρους του προγράμματος και τη συγκεκριμένη θεματολογία της συνάντησης, στους Τομείς Παιδεία, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Τουρισμό. Η σύνθεση της συγκεκριμένης αντιπροσωπείας αποτελούνταν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας, από έναν Δημοτικό Σύμβουλο, από τον Πρόεδρο των Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προϊστάμενοι υπηρεσιών του Δήμου μας, την υπεύθυνη έργου και την Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. 
                  Ειδικότερα: τα εργαστήρια και οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ville de Bram αφορούσαν βέλτιστες πρακτικές για την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαγενεακών δραστηριοτήτων με στόχο την αλληλεγγύη των γενεών, την ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού της τρίτης ηλικίας και τις μορφές πολιτισμού και τουρισμού. Στo πλαίσιo αυτό έγιναν επισκέψεις σε δομές του Δήμου της Ville de Bram και παρουσιάστηκε η οργάνωση και λειτουργία ενός πρότυπου συγκροτήματος εκπαίδευσης, το οποίο αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στα σχολεία και στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εταιρία βιολογικών προϊόντων και ιχθυοκαλλιέργειας, σε δράσεις πολιτισμού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Πολύ ενδιαφέρουσα υπήρξε η συνάντηση όλων των αποστολών με τον Περιφερειάρχη της περιοχής Aude, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου, κ. André Viola, τ.Γραμματέα Τουρισμού της Γαλλίας και με την Δήμαρχο της Ville de Bram κ. Claudie Mejean.
Επίσης στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη ανταλλαγή απόψεων για τη συνέχιση αυτού του πετυχημένου-κατά ομολογία όλων των συμμετεχόντων- προγράμματος που διοργανώνει ο Δήμος Καστοριάς και λήγει τον Ιούλιο 2015, με στόχο και σκοπό, οι τοπικές αρχές των Δήμων της Ευρώπης να δώσουν την δυνατότητα ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της προώθησης της ευρωπαϊκής ιδέας και ιδιαίτερα της συνεργασίας των Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων.
απο το φουιτ