Είναι γνωστό σε όλους πως ο Justin Bieber δεν μπορεί να μένει με τίποτα σε ένα σπίτι για πολύ καιρό –οι κακές γλώσσες υποστηρίζουν πως το ίδιο