Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Little big things in Europe: Στην Καστοριά η καταλητική εκδήλωση

19_6222928273651866246_nΣτην Καστοριά από 19 έως 23 Ιουλίου 2015 η καταλητική εκδήλωση του «Little big
things in Europe and in our local communities (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις τοπικές μας κοινότητες)»